Wykorzystanie skupionej wiązki fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu w terapii zmarszczek i wiotkości skóry w siedmiu różnych obszarach twarzy

Wykorzystanie skupionej wiązki fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu w terapii zmarszczek i wiotkości skóry w siedmiu różnych obszarach twarzy

Pacjenci i metody: Dwudziestu pacjentów ze zmarszczkami i wiotkością skóry w obszarze twarzy poddano jednorazowej sesji zabiegowej z wykorzystaniem metody wykorzystywanej w SMAStherapy. Poprawę kliniczną oceniano poprzez porównanie standardowych fotografii uzyskanych przed oraz po 3 i po 6 miesiącach od wykonania zabiegu. Ocena subiektywnej satysfakcji pacjentów i negatywne skutki terapii zostały dokonane za pomocą kwestionariuszy. 

Wyniki: Ocena lekarzy i satysfakcja pacjentów z efektów wykorzystania tej terapii były podobne w każdym z obszarów twarzy, niezależnie od ilości strzałów zaaplikowanych podczas zabiegu. Linia szczęki, policzki i okolica ust były obszarami gdzie zabieg okazał się najbardziej skuteczny. W sześciu przypadkach odnotowano niekorzystne skutki terapii w postaci rumienia i obrzęku, natomiast u dwóch pacjentów zaobserwowano wynaczynienia i zasinienia. Jednakże wszystkie opisane działania niepożądane miały łagodny i przemijający charakter.

Wnioski: Metoda zastosowana w SMAStherapy stanowi bezpieczne, skuteczne i nieinwazyjne narzędzie, które może być stosowane w celu poprawy zmarszczek mimicznych i wiotkości skóry u pacjentów, szczególnie w obszarze szczęki, policzków i okolicy ust.

Wykorzystanie skupionej wiązki fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu w terapii zmarszczek i wiotkości skóry w siedmiu różnych obszarach twarzy Ann Dermatol. 2015 Dec; 27(6): 688–693.

Satysfakcja pacjentów i efektywność skoncentrowanej wiązki fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu w zakresie liftingu twarzy

Pacjenci i metody:W badaniu wzięło udział 25 kobiet w wieku 35-50 lat z widoczną wiotkością skóry twarzy, w szczególności w obszarze policzków i brwi. Do wykonania zabiegu liftingu całej powierzchni twarzy z wyłączeniem nosa i oczu wykorzystano urządzenie wykorzystujące metodę zastosowaną w SMAStherapy o mocy z zakresie 0,8-1,2 MHz, dobranej w zależności od diagnozy i potrzeb pacjenta. Ustaloną głębokością penetracji dla wszystkich pacjentów były 2mm. Oceny satysfakcji i działań niepożądanych dokonano przez porównanie standardowych zdjęć przed i 2 miesiące po zabiegu przez dwóch niezależnych lekarzy i pacjentów w ankiecie.

Wyniki: 16 pacjentów oceniło efekty jako umiarkowane i normalne, 4 jako dobre, 3 doskonałe i tylko 2 jako słabe. Z kolei w ocenie lekarzy efekty u 15 pacjentów były dobre, u 7 normalne, 2 doskonałe i słabe u jednej osoby. Wyniki wykazały istotną różnicę w ocenie satysfakcji wśród lekarzy i pacjentów. 

Wnioski: Metoda ta może stanowić bezpieczną, skuteczną i nieinwazyjną metodę liftingu twarzy.

Hamid Zandvakili, Ramin Rafiei Hamid, Reza Chabok Patient satisfaction and efficacy of accent high-intensity focused ultrasound for face lifting. International Journal of Advanced Computer Research, Vol 6(26) .

efekty karboksyterapii na cienie pod oczami

Przykładowe publikacje naukowe do pobrania:

http://link.springer.com/article/10.1007/s00266-010-9503-0

https://synapse.koreamed.org/search.php?where=aview&id=10.5021/ad.2015.27.6.688&code=0140AD&vmode=FULL

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4327394/pdf/ccid-8-047.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27511869

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14764172.2016.1157359

http://search.proquest.com/openview/d0bd3ef5b473a1914a38890bdd4d8611/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1626343

Polecane publikacje

  • Lee .HJ, Lee KR, Park JY, Yoon MS, Lee SE (2015) The efficacy and safety of intense focused ultrasound in the treatment of enlarged facial pores in Asian skin. J Dermatolog Treat 26: 73-77.
  • Alam M, White LE, Marin N, Witherspoon J, Yoo S, et al. (2010) Ultrasound tightening of facial and neck skin: a rater-blinded prospective cohort study. J Am Acad Dermatol 62: 262-269. 4.
  • Suh DH, Oh YJ, Lee SJ, Rho JH, Song KY, Kim NI, et al. A intense-focused ultrasound tightening for the treatment of infraorbital laxity. J Cosmet Laser Ther 2012;14:290–295
  • White WM, Makin IR, Barthe PG, Slayton MH, Gliklich RE. Selective creation of thermal injury zones in the superficial musculoaponeurotic system using intense ultrasound therapy: a new target for noninvasive facial rejuvenation. Arch Facial Plast Surg 2007;9:22–29.
  • Fatemi A (2009) High-intensity focused ultrasound effectively reduces adipose tissue. Semin Cutan Med Surg 28: 257-262..
  • White WM, Makin IR, Barthe PG, Slayton MH, Gliklich RE. Selective creation of thermal injury zones in the superficial musculoaponeurotic system using intense ultrasound therapy: a new target for noninvasive facial rejuvenation. Arch Facial Plast Surg 2007;9:22–29.
  • Chan NP, Shek SY, Yu CS, Ho SG, Yeung CK, Chan HH. Safety study of transcutaneous focused ultrasound for noninvasive skin tightening in Asians. Lasers Surg Med 2011;43:366–375.

Skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu skutecznie zmniejsza obwód talii poprzez ablację tkanki tłuszczowej w obszarze brzucha i boków

efekty

Pacjenci i metody: Skupioną wiązkę fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu stosowano w celu zmniejszenia obwodu talii poprzez usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej z przednich obszarów brzucha i boków. Pojedynczemu zabiegowi poddano 85 mężczyzn i kobiet w wieku średnio 43,8 lat.

Wyniki: Czas wymagany do przeprowadzenia pojedynczego zabiegu wynosił 1-1,5 godziny. Stosując średni poziom energii w wysokości 134.8 J/cm2 i docelową głębokość w zakresie 1,1-1,6 cm obwód w pasie pacjentów poddanych badaniu zmniejszył się średnio o 4,6 cm po 3 miesiącach od przeprowadzenia procedury. Spośród 85 pacjentów, u 10 (11,8%) odnotowano działania niepożądane, obejmujące przedłużoną tkliwość (n = 3), wybroczyny (n = 3), twarde grudki (n = 2), obrzęk (n = 1) oraz ból (n = 1 ), które ustąpiły samoistnie. 

Wniosek: Metoda stosowana w trakcie zabiegów stanowi bezpieczne i skuteczne narzędzie stosowane w zakresie nieinwazyjnego modelowania sylwetki..

Saket, Shobeihi, Mehrdadi: "Skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu skutecznie zmniejsza obwód talii poprzez ablację tkanki tłuszczowej w obszarze brzucha i boków ", J Cosmet Dermatol. 2017 Feb 2. doi: 10.1111/jocd.12317