Tytuł projektu: SC Beauty internacjonalizacja działań firmy w celu wzmocnienia pozycji na rynkach wschodnich.

go to brend sc beauty group

1. Oferta na kompleksową organizację udziału w targach

2. Oferta na kompleksowe przygotowanie filmów promocyjnych

3. Oferta na kompleksową organizację usługi doradczej oraz szkoleniowej

Wersja angielska: